Revize a zkoušky vyhrazených technických plynových zařízení F, G

Provádíme revize a zkoušky dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 

 

Písmen:

F - zařízení pro rozvod a přepravu plynů
G - zařízení pro spotřebu plynů spalováním
 
Telefon: +420 602 166 195      Tomáš Peroutka
revizenachod.webnode.cz